Δεν είναι τοξικό για τα ζώα και για τον άνθρωπο.
Η δραστική του ουσία προκαλεί δυσφορία στα πτηνά με αποτέλεσμα αυτά να εγκαταλείπουν τον χώρο.